Green  Amber & Whitby Jet  pendant. 

Batlic Amber & Whitby Jet

                                                          £95.00
Citrine  Amber & Whitby Jet  pendant. 

Batlic Amber & Whitby Jet

                                                          £95.00
Honey  Amber & Whitby Jet  pendant. 

Batlic Amber & Whitby Jet

                                                          £95.00
Back to main catergories                                                                              Amber & Whitby Jet   
1
2
3
4
Handmade jet jewellery from locally gathered genuine Whitby jet
Telephone 01947 897166